• DTMB : 45 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 1 tỷ 350 Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Tây

 • Giá : 32 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 44 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

 • DTMB : 64 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

 • DTMB : 150 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

 • DTMB : 96 m²

 • Hướng : Tây

 • Giá : 5 tỷ 700 Thỏa thuận

 • DTMB : 37 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 1 tỷ 420 Thỏa thuận

 • DTMB : 80 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 160 triệu

 • DTMB : 50 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 4 tỷ 450 Thỏa thuận

 • DTMB : 40 m²

 • Hướng : Tây trạch

 • Giá : 850 triệu Thỏa thuận

 • DTMB : 1836 m²

 • Hướng : Liên hệ chính chủ

 • Giá : 8 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 93 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 15 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 100 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 73.6 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 5 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 62.4 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 3 tỷ 300 - 3 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 73 - 88 m²

 • Hướng : Tây Bắc - Đông Bắc

 • Giá : 2 tỷ 628 Thỏa thuận

 • DTMB : 538 m²

 • Hướng : Tây Nam + Tây Bắc

 • Giá : 20 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 11 tỷ Thỏa thuận
 • TIN VIP I
   :
  • 48 m²

   :
  • Nam Ghé Tây

   :  
  • 1 ty 750 Thỏa thuận

   :
  • 75 thực tế là 120 m²

   :
  • Nam

   :  
  • 7,5 tỷ Thỏa thuận

  TIN VIP II
   :
  • 135 m²

   :
  • Tây Nam + Đông Bắc

   :  
  • 50 triệu/tháng Thỏa thuận

   :
  • 841.45 m²

   :
  • Đông Bắc - Đông Nam- Tây Bắc

   :  
  • 6 triệu/m2 Thỏa thuận

   :
  • 68 - 109 m²

   :
  • Tây Nam

   :  
  • 3,4 tỷ - 3,8 tỷ Thỏa thuận

   :
  • 35 - 40 m²

   :
  • Tây trạch và Đông trạch

   :  
  • 800 - 850 triệu Thỏa thuận

   :
  • 63 m²

   :
  • Đông Nam

   :  
  • 16 triệu/tháng Thỏa thuận

  --- BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN ---

  : 46 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 460 Thỏa thuận

  : 180 m²

  : Tây Nam

  : Liên hệ chính chủ

  : 61 m²

  : Nam

  : 3 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 150 m²

  : Đông Nam

  : 8 triêu/m2 Thỏa thuận

  : 90 m²

  : Tây

  : 32 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 30 m²

  : Tây Bắc

  : 585 triệu Thỏa thuận

  : 44 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 52.9 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 050 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây

  : 850 triệu Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây Bắc

  : 80 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 38 m²

  : Tây Bắc

  : 950 triệu Thỏa thuận

  : 84 m²

  : Tây Nam

  : 6 tỷ Thỏa thuận

  : 90 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Đông Nam

  : 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 27 m²

  : Nam

  : 870 triệu Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Nam Ghé Tây

  : 1 ty 750 Thỏa thuận

  : 64 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Tây trạch và Đông trạch

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Đông

  : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 150 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 55 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 56 m²

  : Bắc ghé tây

  : 1 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 190 m²

  : Đông Nam

  : 20 triệu/ tháng Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 80 m²

  : Đông ghé Nam

  :  Thỏa thuận

  : 114 m²

  : Đông Nam

  : 15 triệu/ tháng Thỏa thuận

  : 230 m²

  : Tây Nam

  : 20 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 91 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  :  Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 050 Thỏa thuận

  : 135 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  : 50 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 91 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ Thỏa thuận

  : 73 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 35.9 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 43.7 m²

  : Đông

  : 3 tỷ Thỏa thuận

  : 81 m²

  : Tây Nam

  : 5,5 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 37 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 420 Thỏa thuận

  : 316.75 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 35 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 102 m²

  : Đông Nam

  : 5 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 260 triệu Thỏa thuận

  : 143 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 82 m²

  : Tây Nam

  : 4 tỷ 960 Thỏa thuận

  : 75 m²

  : Đông

  : 21 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 37.3 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 58 m²

  : Tây

  : 2 tỷ 950 Thỏa thuận

  : 72.6 m²

  : Đông Nam

  : 3 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 841.45 m²

  : Đông Bắc - Đông Nam- Tây Bắc

  : 6 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 66 m²

  : Đông Bắc

  : 4 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 26 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 68 - 109 m²

  : Tây Nam

  : 3,4 tỷ - 3,8 tỷ Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây trạch

  : 850 triệu Thỏa thuận

  : 1836 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 8 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 93 m²

  : Tây Nam

  : 15 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 35 - 40 m²

  : Tây trạch và Đông trạch

  : 800 - 850 triệu Thỏa thuận

  : 100 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 41 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 58 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 73.6 m²

  : Tây Bắc

  : 5 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 166 m²

  : Đông Nam

  : 23,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 20000 m²

  : Đông

  : 10.000/m2 Thỏa thuận

  TIN NỔI BẬT
  Bán Biệt Thự Sân Vườn Đại Bản, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 1836 m²

  Giá : 8 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 1,149

  Sang Nhượng Quán Trà Sữa HEEKCAA Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá : 260 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 616

  Bán Nhà Số 61/303 Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 850 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 586

  Bán Nhà Số 11/159 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 36 m²

  Giá : 1 tỷ 590 Thỏa thuận

  Lượt xem : 547

  Bán Nhà Số 9 Ngõ 40 Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 1 tỷ 200 Thỏa thuận

  Lượt xem : 495

  Bán Nhà Số 431 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 75 thực tế là 120 m²

  Giá : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 479

  Bán Nhà Số 2/616 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 73 m²

  Giá : 2 tỷ 450 Thỏa thuận

  Lượt xem : 418

  Bán Nhà Đẹp Số 16/250 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 62.4 m²

  Giá : 3 tỷ 300 - 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 389

  Cho Thuê Nhà Mặt Đường Số 130 + 132 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 114 m²

  Giá : 15 triệu/ tháng Thỏa thuận

  Lượt xem : 389

  Bán Nhà Mặt Đường Mương An Kim Hải, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 150 m²

  Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  Lượt xem : 372

  Bán Đất Mặt Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng.

  DTMB : 275,2 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 367

  Bán Nhà Đường Phan Trứ, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 35 - 40 m²

  Giá : 800 - 850 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 345

  Bán Nhà Mặt Đường Số GH-230 Hồ Đá, Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 72.6 m²

  Giá : 3 tỷ 900 Thỏa thuận

  Lượt xem : 293

  Bán Nhà Ngõ 88 Chùa Nghèo, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  Lượt xem : 275

  Bán Nhà Số 104A + 105 Ngõ 231 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 68 - 109 m²

  Giá : 3,4 tỷ - 3,8 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 270

  Bán Nhà Ngách 25/369 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 58 m²

  Giá : 1 tỷ 650 Thỏa thuận

  Lượt xem : 255

  Bán Nhà Ngõ 54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 60 m²

  Giá : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  Lượt xem : 249

  Bán Nhà Mặt Đường Số 358 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 11 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 242

  Bán Nhà Số 52/87/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 37.3 m²

  Giá : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  Lượt xem : 234

  Bán Nhà Số 14/2/104 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 20 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 229

  Bán Nhà Số 18/116 Cát Cụt, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 4 tỷ 450 Thỏa thuận

  Lượt xem : 217

  Bán Nhà Số 27/12 Phú Hải , Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  Lượt xem : 211

  Bán Nhà Số 24/24 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 26 m²

  Giá : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  Lượt xem : 205

  Bán Nhà Mặt Đường Số 26 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 203

  FACEBOOK
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây