• DTMB : 62.4 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 3 tỷ 300 - 3 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 73 - 88 m²

 • Hướng : Tây Bắc - Đông Bắc

 • Giá : 2 tỷ 628 Thỏa thuận

 • DTMB : 80 m²

 • Hướng : Bắc ghé Tây

 • Giá : 3 tỷ 600 Thỏa thuận

 • DTMB : 538 m²

 • Hướng : Tây Nam + Tây Bắc

 • Giá : 20 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 1836 m²

 • Hướng : Liên hệ chính chủ

 • Giá : 8 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 46 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 2 tỷ 300 Thỏa thuận

 • DTMB : 147 m²

 • Hướng : Nam ghé Đông

 • Giá : 6 tỷ Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 5 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 11 tỷ Thỏa thuận

 • DTMB : 150 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

 • DTMB : 45 - 56 m²

 • Hướng : Nam + Bắc

 • Giá : 1 tỷ 500 - 1 tỷ 650 Thỏa thuận

 • DTMB : 126 m²

 • Hướng : Nam

 • Giá : 1 tỷ 250 Thỏa thuận

 • DTMB : 66.4 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 2 tỷ 250 Thỏa thuận

 • DTMB : 50.1 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 2 tỷ 880 Thỏa thuận
 • TIN VIP I
   :
  • 67.5 m²

   :
  • Đông Bắc

   :  
  • 3 tỷ 100 Thỏa thuận

   :
  • 75 thực tế là 120 m²

   :
  • Nam

   :  
  • 7,5 tỷ Thỏa thuận

   :
  • 45 m²

   :
  • Tây Bắc + Đông Nam

   :  
  • 1 tỷ 250 - 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  TIN VIP II
   :
  • 135 m²

   :
  • Tây Nam + Đông Bắc

   :  
  • 50 triệu/tháng Thỏa thuận

   :
  • 135 m²

   :
  • Đông Nam - Tây Bắc - Tây

   :  
  • 11 triệu/phòng/tháng Thỏa thuận

   :
  • 35 - 40 m²

   :
  • Tây trạch và Đông trạch

   :  
  • 800 - 850 triệu Thỏa thuận

   :
  • 63 m²

   :
  • Đông Nam

   :  
  • 16 triệu/tháng Thỏa thuận

   :
  • 74.6 - 83.3 m²

   :
  • Tây trạch và Đông trạch

   :  
  • 6,5 triệu/m2 Thỏa thuận

   :
  • 103 m²

   :
  • Đông Nam

   :  
  • 4 tỷ 500 Thỏa thuận

   :
  • 1462 m²

   :
  • Liên hệ chính chủ

   :  
  • 3,3 triệu/m² Thỏa thuận

   :
  • 74 - 76 m²

   :
  • Tây Bắc

   :  
  • 2,6 tỷ - 2,8 tỷ Thỏa thuận

  --- BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN ---

  : 260 m²

  : Đông Bắc

  : 4 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 41 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 470 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Đông Nam

  : 9 tỷ Thỏa thuận

  : 62 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 166 m²

  : Đông Nam

  : 23,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 20000 m²

  : Đông

  : 10.000/m2 Thỏa thuận

  : 135 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  : 50 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 100 m²

  : Tây Bắc

  : 15 triệu/ tháng Thỏa thuận

  : 56 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 61.5 m²

  : Bắc

  : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 135 m²

  : Đông Nam - Tây Bắc - Tây

  : 11 triệu/phòng/tháng Thỏa thuận

  : 67.5 m²

  : Đông Bắc

  : 3 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 60.7 m²

  : Bắc

  : 2 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Đông Nam

  : 750 triệu Thỏa thuận

  : 62.4 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 300 - 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 37.3 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 190 m²

  : Đông Nam

  : 20 triệu/ tháng Thỏa thuận

  : 35 - 40 m²

  : Tây trạch và Đông trạch

  : 800 - 850 triệu Thỏa thuận

  : 108 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 73 - 88 m²

  : Tây Bắc - Đông Bắc

  : 2 tỷ 628 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 63 m²

  : Đông Nam

  : 16 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây

  : 900 triệu Thỏa thuận

  : 75 thực tế là 120 m²

  : Nam

  : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  : 20 m²

  : Bắc ghé tây

  :  Thỏa thuận

  : 58 m²

  : Nam Ghé Tây

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 73 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 780 Thỏa thuận

  : 59 m²

  : Nam Ghé Tây

  : 4 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 58 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 74.6 - 83.3 m²

  : Tây trạch và Đông trạch

  : 6,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 103 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 30 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 128 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 150 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 121 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 80 m²

  : Bắc ghé Tây

  : 3 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 26 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 34 m²

  : Tây

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 83 m²

  : Tây Bắc + Đông Nam

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Nam Ghé Tây

  : 27 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 1 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 1836 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 8 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Tây Bắc + Đông Nam

  : 1 tỷ 250 - 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Nam Ghé Đông

  : 2 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Đông Bắc

  : 5 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 44 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 1462 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 3,3 triệu/m² Thỏa thuận

  : 46 m²

  : Bắc

  : 2 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 74 - 76 m²

  : Tây Bắc

  : 2,6 tỷ - 2,8 tỷ Thỏa thuận

  : 90 m²

  : Tây Bắc

  : 5 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 90 m²

  : Đông

  : 11 tỷ Thỏa thuận

  : 150 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 45 - 56 m²

  : Nam + Bắc

  : 1 tỷ 500 - 1 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 66.4 m²

  : Đông

  : 2 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 83 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Tây Bắc

  : 660 triệu Thỏa thuận

  : 50.1 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 880 Thỏa thuận

  : 35-5000 m²

  : Đông Nam

  : 36 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 590 Thỏa thuận

  : 90 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 200 Thỏa thuận

  TIN NỔI BẬT
  Bán Biệt Thự Sân Vườn Đại Bản, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 1836 m²

  Giá : 8 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 890

  Bán NHà Số 2 Ngõ 2C Thảm Len, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 48 m²

  Giá : 660 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 654

  Bán Lô Đất Thôn Kiều Trung, Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 1462 m²

  Giá : 3,3 triệu/m² Thỏa thuận

  Lượt xem : 518

  Bán Nhà Số 11/159 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 36 m²

  Giá : 1 tỷ 590 Thỏa thuận

  Lượt xem : 481

  Bán Nhà Số 9 Ngõ 40 Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 1 tỷ 200 Thỏa thuận

  Lượt xem : 420

  Bán Nhà Số 431 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 75 thực tế là 120 m²

  Giá : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 414

  Bán Nhà Mặt Đường Số 314 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 108 m²

  Giá : 4 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 372

  Bán Nhà Số 21C Ngõ 420 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 56 m²

  Giá : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

  Lượt xem : 345

  Bán Đất Mặt Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng.

  DTMB : 275,2 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 336

  Bán Nhà Số 17/95 Đoàn Kết, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 58 m²

  Giá : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  Lượt xem : 332

  Bán Nhà Số 3/31/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 41 m²

  Giá : 1 tỷ 470 Thỏa thuận

  Lượt xem : 331

  Bán Nhà Số 95+96+97 Lô 16 Mở Rộng Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 45 m²

  Giá : 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 326

  Bán nhà số 45/273 Đường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 66.4 m²

  Giá : 2 tỷ 250 Thỏa thuận

  Lượt xem : 316

  Bán Nhà Số 2/616 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 74 - 76 m²

  Giá : 2,6 tỷ - 2,8 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 309

  Bán Hoặc Cho Thuê Nhà Số 133A Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 45 m²

  Giá : 1 tỷ 700 Thỏa thuận

  Lượt xem : 306

  Bán Lô Đất Tổ Dân Phố Số 8, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 72 m²

  Giá : 27 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 305

  Bán Gấp Lô Đất Số 18/150 Đông Phong Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 126 m²

  Giá : 1 tỷ 250 Thỏa thuận

  Lượt xem : 305

  Bán Nhà Mặt Ngõ 99 Đường Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 45 m²

  Giá : 1 tỷ 250 - 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 289

  Bán Nhà Số 22/63 Phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 34 m²

  Giá : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 285

  Bán Nhà Đẹp Số 16/250 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 62.4 m²

  Giá : 3 tỷ 300 - 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 262

  Bán Nhà Số 48/383 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 80 m²

  Giá : 3 tỷ 450 Thỏa thuận

  Lượt xem : 259

  Bán Nhà Số 15/120 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 61.5 m²

  Giá : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

  Lượt xem : 246

  Bán Nhà Số 6/31 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 60 m²

  Giá : 2 tỷ 350 Thỏa thuận

  Lượt xem : 233

  Bán Nhà Số 61/303 Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 900 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 216

  Bán Hoặc Cho Thuê Nhà Số 43A/193 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 80 m²

  Giá : 4 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 215

  Bán Nhà Ngõ 88 Chùa Nghèo, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  Lượt xem : 212

  FACEBOOK
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây