• DTMB : 40 m²

 • Hướng : Tây Nam + Đông Bắc

 • Giá : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 5 tỷ 900 Thỏa thuận

 • DTMB : 40 m²

 • Hướng : Tây ghé Bắc

 • Giá : 1 tỷ 400 Thỏa thuận

 • DTMB : 83 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 3 tỷ 400 Thỏa thuận

 • DTMB : 40.8 m²

 • Hướng : Nam

 • Giá : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

 • DTMB : 72 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 3 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 77.4 m²

 • Hướng : Bắc ghé tây

 • Giá : 34,5 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 45 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 1 tỷ 350 Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Tây

 • Giá : 32 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 44 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

 • DTMB : 64 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

 • DTMB : 150 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

 • DTMB : 96 m²

 • Hướng : Tây

 • Giá : 5 tỷ 700 Thỏa thuận

 • DTMB : 40 m²

 • Hướng : Tây trạch

 • Giá : 850 triệu Thỏa thuận

 • DTMB : 93 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 15 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 100 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

 • DTMB : 538 m²

 • Hướng : Tây Nam + Tây Bắc

 • Giá : 20 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 11 tỷ Thỏa thuận
 • TIN VIP I
   :
  • 72 m²

   :
  • Đông Nam

   :  
  • 2 tỷ 600 Thỏa thuận

   :
  • 48 m²

   :
  • Nam Ghé Tây

   :  
  • 1 ty 750 Thỏa thuận

   :
  • 75 thực tế là 120 m²

   :
  • Nam

   :  
  • 7,5 tỷ Thỏa thuận

  TIN VIP II
  --- BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN ---

  : 43 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 790 triệu Thỏa thuận

  : 66 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 1 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 65 m²

  : Nam

  : 26 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 100 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 550 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây

  : 850 triệu Thỏa thuận

  : 94 m²

  : Tây Bắc

  : 25 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây ghé Bắc

  : 1 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 71 m²

  : Đông Nam + Đông Bắc

  : 3 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 100 m²

  : Tây Bắc

  : 30 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 50.7 m²

  : Tây ghé Bắc

  : 4 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 100 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  : 17 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 56 m²

  : Đông + Tây Bắc + Tây Nam

  : 4,7 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 57 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Tây Bắc

  : 25 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Nam

  : 8 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 101.7 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 230 Thỏa thuận

  : 78 m²

  : Đông Nam

  : 35 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 26 m²

  : Tây Nam

  : 610 triệu Thỏa thuận

  : 42 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 180 m²

  : Đông

  : 5 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 84 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 050 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Đông Nam

  : 5 tỷ Thỏa thuận

  : 36 m²

  : Tây Nam

  : 860 triệu Thỏa thuận

  : 61 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 41.5 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 79 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 30 m²

  : Tây Bắc

  : 585 triệu Thỏa thuận

  : 45.8 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 83 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 58.6 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 38 - 46 m²

  : Tây Nam + Tây

  : 1 tỷ 100- 1 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 64 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 46 - 50 m²

  : Đông Bắc - Tây Bắc

  : 1 tỷ 550 - 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 550 Thỏa thuận

  : 66.4 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 47 - 54 m²

  : Đông Bắc - Tây Nam

  : 1 tỷ 900 - 2 tỷ 200 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 40.8 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Tây Bắc

  : 660 triệu Thỏa thuận

  : 63 m²

  : Tây Bắc

  : 4 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông

  : 25 triệu/ tháng Thỏa thuận

  : 77.4 m²

  : Bắc ghé tây

  : 34,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 38 m²

  : Tây Bắc

  : 950 triệu Thỏa thuận

  : 1462 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 3,3 triệu/m² Thỏa thuận

  : 180 m²

  : Tây Nam

  : Liên hệ chính chủ

  : 61 m²

  : Nam

  : 3 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 90 m²

  : Tây

  : 32 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 44 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 52.9 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 050 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây Bắc

  : 80 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 84 m²

  : Tây Nam

  : 6 tỷ Thỏa thuận

  : 90 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Nam Ghé Tây

  : 1 ty 750 Thỏa thuận

  : 64 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Đông

  : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 150 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 91 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  :  Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 050 Thỏa thuận

  : 91 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ Thỏa thuận

  : 73 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 35.9 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  TIN NỔI BẬT
  Bán NHà Số 2 Ngõ 2C Thảm Len, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 48 m²

  Giá : 660 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 973

  Sang Nhượng Quán Trà Sữa HEEKCAA Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá : 260 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 806

  Bán Nhà Số 61/303 Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 850 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 744

  Bán Lô Đất Thôn Kiều Trung, Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 1462 m²

  Giá : 3,3 triệu/m² Thỏa thuận

  Lượt xem : 723

  Bán Nhà Số 11/159 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 36 m²

  Giá : 1 tỷ 590 Thỏa thuận

  Lượt xem : 584

  Bán Nhà Số 9 Ngõ 40 Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 1 tỷ 200 Thỏa thuận

  Lượt xem : 530

  Bán Nhà Số 431 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 75 thực tế là 120 m²

  Giá : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 525

  Bán Nhà Số 2/616 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 73 m²

  Giá : 2 tỷ 450 Thỏa thuận

  Lượt xem : 487

  Bán Nhà Mặt Đường Mương An Kim Hải, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 150 m²

  Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  Lượt xem : 455

  Bán Đất Mặt Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng.

  DTMB : 275,2 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 399

  Cho Thuê Nhà Mặt Đường Số 182 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 65 m²

  Giá : 26 triệu/tháng Thỏa thuận

  Lượt xem : 320

  Bán Nhà Ngõ 88 Chùa Nghèo, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  Lượt xem : 314

  Bán Nhà Ngõ 54 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 60 m²

  Giá : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  Lượt xem : 299

  Bán Nhà Số 27/12 Phú Hải , Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  Lượt xem : 285

  Bán Nhà Mặt Đường Số 358 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 11 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 273

  Chuyển Nhượng Lô Đất Tổ Dân Phố Cát Bi 2, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 166 m²

  Giá : 7 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 262

  Bán Nhà Đẹp Khu Đồng Xá, Thành Tô, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 100 m²

  Giá : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 259

  Bán Lô Đất Tổ 25 Đường Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 32 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 253

  Bán Lô Đất Số 139 Khu Nhà Ở Số 81 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 95.9 m²

  Giá : 54 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 253

  Cho Thuê Nhà Số 81/5/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 81 m²

  Giá : 5,5 triệu/tháng Thỏa thuận

  Lượt xem : 252

  Bán Nhà Số 21/200 Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 30 m²

  Giá : 585 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 251

  Bán Nhà Số 8/136 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 43.7 m²

  Giá : 3 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 226

  Bán Nhà Số 16/45 Chợ Đôn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 72 m²

  Giá : 3 tỷ 800 Thỏa thuận

  Lượt xem : 226

  Cho Thuê Shophouse Lô BH 04-03 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

  Lượt xem : 226

  Bán Nhà Mặt Đường Số 26 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 224

  FACEBOOK
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây