• DTMB : 50 m²

 • Hướng : Đông Nam + Đông Bắc

 • Giá : 950 triệu - 1tỷ 200 Thỏa thuận

 • DTMB : 50 - 60 m²

 • Hướng : Tây trạch

 • Giá : 2 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 131.15 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 4 tỷ 200 Thỏa thuận

 • DTMB : 42 - 50 m²

 • Hướng : Đông Nam + Đông Bắc

 • Giá : 2 tỷ 200 - 2 tỷ 850 Thỏa thuận

 • DTMB : 50 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 820 triệu - 950 triệu Thỏa thuận

 • DTMB : 144 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 45 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 365 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 3.9 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 100 m²

 • Hướng : Nam

 • Giá : 2 tỷ 850 Thỏa thuận

 • DTMB : 264 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 50 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 84 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 3 tỷ 750 Thỏa thuận

 • DTMB : 1080 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 15 tỷ Thỏa thuận

 • DTMB : 80 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 10 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 65 m²

 • Hướng : Tây + Bắc + Nam

 • Giá : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 150 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

 • DTMB : 538 m²

 • Hướng : Tây Nam + Tây Bắc

 • Giá : 20 triệu/m2 Thỏa thuận
 • TIN VIP I
   :
  • 306 m²

   :
  • Liên hệ chính chủ

   :  
  • 8,5 triệu/m2 Thỏa thuận

   :
  • 146 m²

   :
  • Đông ghé Nam

   :  
  • 33 triệu/m2 Thỏa thuận

   :
  • 45 m²

   :
  • Tây Nam + Tây Bắc

   :  
  • 1 tỷ 120 Thỏa thuận

   :
  • 42.2 - 45.3 m²

   :
  • Tây Nam

   :  
  • 2 tỷ 300 - 2 tỷ 400 Thỏa thuận

   :
  • 48 m²

   :
  • Tây ghé Bắc

   :  
  • 1 tỷ 950 Thỏa thuận

   :
  • 46 - 50 m²

   :
  • Đông Bắc - Tây Bắc

   :  
  • 1 tỷ 550 - 1 tỷ 750 Thỏa thuận

   :
  • 75 thực tế là 120 m²

   :
  • Nam

   :  
  • 7,5 tỷ Thỏa thuận

  TIN VIP II
   :
  • 71.6 m²

   :
  • Nam ghé Đông

   :  
  • 2 tỷ 500 Thỏa thuận

   :
  • 46 m²

   :
  • Tây Bắc

   :  
  • 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  --- BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN ---

  : 57.5 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 78 m²

  : Tây

  : 14 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Đông Bắc

  : 5 tỷ Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam + Đông Bắc

  : 950 triệu - 1tỷ 200 Thỏa thuận

  : 40.5 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 40.1 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 50 - 60 m²

  : Tây trạch

  : 2 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Nam

  : 57 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 30 m²

  : Tây Bắc

  : 585 triệu Thỏa thuận

  : 306 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 8,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 47 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 51 m²

  : Đông Bắc

  : 3 tỷ 520 Thỏa thuận

  : 146 m²

  : Đông ghé Nam

  : 33 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 65 m²

  : Đông Bắc

  : 9 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 64 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 220 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Tây Nam + Tây Bắc

  : 1 tỷ 120 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Tây Nam

  : 4 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 42 - 46 m²

  : Tây Nam + Tây

  : 1 tỷ 050 - 1 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 69 m²

  : Bắc ghé Tây

  : 2 tỷ 930 Thỏa thuận

  : 131.15 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ 200 Thỏa thuận

  : 110 m²

  : Đông Bắc

  : 5 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 71.6 m²

  : Nam ghé Đông

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 55 m²

  : Đông Bắc

  : 2 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 42 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  : 92 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 190 m²

  : Tây

  : 12,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 680 Thỏa thuận

  : 42.7 m²

  : Nam Ghé Tây

  : 3 tỷ 200 Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Tây Nam

  : 2 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam

  : 5 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 42 - 50 m²

  : Đông Nam + Đông Bắc

  : 2 tỷ 200 - 2 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 66.4 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông

  : 820 triệu - 950 triệu Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông ghé Nam

  : 2 tỷ 390 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 365 m²

  : Tây Bắc

  : 3.9 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Nam

  : 2 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 160 m²

  : Đông

  : 5 tỷ 950 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 100 m²

  : Nam

  : 2 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 54 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 94 m²

  : Đông Bắc

  : 5 tỷ Thỏa thuận

  : 96 m²

  : Đông Bắc

  : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Tây

  : 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 101.3 m²

  : Đông Nam

  : 3 tỷ 200 Thỏa thuận

  : 36 m²

  : Tây Nam

  : 860 triệu Thỏa thuận

  : 42.2 - 45.3 m²

  : Tây Nam

  : 2 tỷ 300 - 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 264 m²

  : Tây Nam

  : 50 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Tây ghé Bắc

  : 1 tỷ 950 Thỏa thuận

  : 85.5 m²

  : Đông Nam

  : 7 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 84 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 56 m²

  : Đông

  : 3 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 21.6 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 159 m²

  : Đông Nam

  : 26 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Đông Bắc

  : 20 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 124 m²

  : Tây Nam

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 65 m²

  : Tây + Bắc + Nam

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 46 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 80 m²

  : Đông ghé Bắc

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 46 - 50 m²

  : Đông Bắc - Tây Bắc

  : 1 tỷ 550 - 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 63 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ Thỏa thuận

  : 58.6 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 150 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 75 thực tế là 120 m²

  : Nam

  : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  : 35-5000 m²

  : Đông Nam

  TIN NỔI BẬT
  Bán Nhà Mặt Đường Mương An Kim Hải, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 150 m²

  Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  Lượt xem : 631

  Bán Nhà Số 431 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 75 thực tế là 120 m²

  Giá : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 628

  Bán Nhà Số 21/200 Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 30 m²

  Giá : 585 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 576

  Bán Nhà Ngõ 66 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 40.1 m²

  Giá : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  Lượt xem : 499

  Bán Nhà Số 27/47 Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 36 m²

  Giá : 860 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 476

  Bán Đất Mặt Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng.

  DTMB : 275,2 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 474

  Bán Nhà Ngõ 88 Chùa Nghèo, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  Lượt xem : 417

  Bán Căn Chung Cư Tòa M2A Lô 27 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 60 m²

  Giá : 1 tỷ 220 Thỏa thuận

  Lượt xem : 401

  Bán Nhà Số 6/244 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 46 - 50 m²

  Giá : 1 tỷ 550 - 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  Lượt xem : 388

  Bán Nhà Số 15B/59 An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 60 m²

  Giá : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  Lượt xem : 387

  Bán Nhà Ngõ 143 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 66.4 m²

  Giá : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  Lượt xem : 376

  Bán Dãy Nhà Số 32/639 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  Lượt xem : 364

  Cho Thuê Nhà Mặt Đường Số 139A Đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 80 m²

  Giá : 10 triệu/tháng Thỏa thuận

  Lượt xem : 346

  Bán Nhà Mặt Đường Số 259 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 160 m²

  Giá : 5 tỷ 950 Thỏa thuận

  Lượt xem : 317

  Bán Nhà Số 35/116 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 159 m²

  Giá : 26 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 315

  Cho Thuê Nhà Số 29 Ngõ Nhà Thờ Thiên Xứ, Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 43 m²

  Giá : 2 triệu/tháng Thỏa thuận

  Lượt xem : 315

  Bán Nhà Số 12/9/649 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 64 m²

  Giá : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  Lượt xem : 314

  Bán Nhà Số 62/274A Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 56 m²

  Giá : 3 tỷ 100 Thỏa thuận

  Lượt xem : 296

  Bán Nhà Số 65/309 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 92 m²

  Giá : 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  Lượt xem : 289

  Bán Nhà Đẹp Ngõ 24 Mỹ Thịnh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 58.6 m²

  Giá : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  Lượt xem : 274

  Bán Nhà Số 16/52/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 42 - 50 m²

  Giá : 2 tỷ 200 - 2 tỷ 850 Thỏa thuận

  Lượt xem : 251

  Chuyển Nhượng Lô Đất Số 133 Tổ 15 Phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 134 m²

  Giá : 21 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 248

  Bán Nhà Số 3/163 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 100 m²

  Giá : 2 tỷ 850 Thỏa thuận

  Lượt xem : 248

  Bán Nhà Ngõ 76 Đường Đồng lập, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 45 m²

  Giá : 1 tỷ 350 Thỏa thuận

  Lượt xem : 247

  Bán Gấp Nhà Số 11/298 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 80 m²

  Giá : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  Lượt xem : 242

  Bán Nhà Số 5/37/254 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 46 m²

  Giá : 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  Lượt xem : 241

  Bán Nhà Mặt Đường Số 1087 Nguyễn Văn Linh, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 131.15 m²

  Giá : 4 tỷ 200 Thỏa thuận

  Lượt xem : 239

  Bán Nhà Mặt Đường 143 Chùa Hàng, Lê Chân, hải Phòng

  DTMB : 264 m²

  Giá : 50 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 239

  FACEBOOK
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây