• DTMB : 40 m²

 • Hướng : Tây Nam + Đông Bắc

 • Giá : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 108 m²

 • Hướng : Nam + Bắc

 • Giá : 60 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 150 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 14 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 53.5 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 4 tỷ 100 Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Đông Bắc

 • Giá : 295 triệu Thỏa thuận

 • DTMB : 71.7 m²

 • Hướng : Đông Bắc

 • Giá : 2 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 206.72 m²

 • Hướng : Đông Bắc

 • Giá : 3,58 tỷ/1lô Thỏa thuận

 • DTMB : 70.5 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : Thỏa thuận

 • DTMB : 80 - 135m2 m²

 • Hướng : Liên hệ chính chủ

 • Giá : 40 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 52 - 55 m²

 • Hướng : Tây Nam - Tây Bắc - Đông Nam

 • Giá : 1 tỷ 270 - 1 tỷ 290 Thỏa thuận

 • DTMB : 50 m²

 • Hướng : Đông + Đông Bắc

 • Giá : 1 tỷ 050-1 tỷ 150 Thỏa thuận

 • DTMB : 25 - 50 m²

 • Hướng : Liên hệ chính chủ

 • Giá : 10 triệu - 15 triệu/căn/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 201 m²

 • Hướng : Đông Nam - Tây Bắc - Bắc

 • Giá : 20 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 48 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 1 tỷ 050/1 lô Thỏa thuận

 • DTMB : 50 m²

 • Hướng : Đông Nam + Đông Bắc

 • Giá : 950 triệu - 1tỷ 200 Thỏa thuận

 • DTMB : 50 - 60 m²

 • Hướng : Tây trạch

 • Giá : 2 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 150 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

 • DTMB : 538 m²

 • Hướng : Tây Nam + Tây Bắc

 • Giá : 20 triệu/m2 Thỏa thuận
 • TIN VIP I
   :
  • 45 m²

   :
  • Tây Nam + Tây Bắc

   :  
  • 1 tỷ 120 Thỏa thuận

   :
  • 1462 m²

   :
  • Liên hệ chính chủ

   :  
  • 3,1 triệu/m² Thỏa thuận

   :
  • 306 m²

   :
  • Liên hệ chính chủ

   :  
  • 8,5 triệu/m2 Thỏa thuận

   :
  • 146 m²

   :
  • Đông ghé Nam

   :  
  • 33 triệu/m2 Thỏa thuận

   :
  • 75 thực tế là 120 m²

   :
  • Nam

   :  
  • 7,5 tỷ Thỏa thuận

  TIN VIP II
   :
  • 45 - 50 m²

   :
  • Tây Nam + Đông Bắc

   :  
  • 1 tỷ 600 Thỏa thuận

   :
  • 58 - 62 m²

   :
  • Tây trạch

   :  
  • 2,6 tỷ - 2,9 tỷ - 3,2 tỷ Thỏa thuận

   :
  • 55-80 m²

   :
  • Bắc

   :  
  • 2 tỷ 350 - 2 tỷ 550 Thỏa thuận

   :
  • 71.6 m²

   :
  • Nam ghé Đông

   :  
  • 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  --- BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN ---

  : 40 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 110 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 46.6 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 080 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 56 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 81.6 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 83.3 m²

  : Nam

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 80 m²

  : Đông ghé Bắc

  : 3 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 530 Thỏa thuận

  : 160 m²

  : Tây Bắc + Đông Nam

  : 9 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 200 Thỏa thuận

  : 108 m²

  : Nam + Bắc

  : 60 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 45 - 50 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  : 1 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Tây Nam

  : 950 triệu Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông ghé Nam

  : 2 tỷ 390 Thỏa thuận

  : 46.7 - 47.5 m²

  : Đông Nam

  : 10,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 90.7 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Tây Nam + Tây Bắc

  : 1 tỷ 120 Thỏa thuận

  : 45.2 - 45.6 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 670 Thỏa thuận

  : 54 m²

  : Đông Nam

  : 3 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 41.5 m²

  : Tây Nam

  : 950 triệu Thỏa thuận

  : 53.5 m²

  : Bắc

  : 4 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 51 m²

  : Nam

  : 2 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 71.7 m²

  : Đông Bắc

  : 2 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 206.72 m²

  : Đông Bắc

  : 3,58 tỷ/1lô Thỏa thuận

  : 80 m²

  : Đông Nam

  : 850 triệu Thỏa thuận

  : 65 m²

  : Bắc

  : 5 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 58 - 62 m²

  : Tây trạch

  : 2,6 tỷ - 2,9 tỷ - 3,2 tỷ Thỏa thuận

  : 55-80 m²

  : Bắc

  : 2 tỷ 350 - 2 tỷ 550 Thỏa thuận

  : 80 - 135m2 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 40 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 52 - 55 m²

  : Tây Nam - Tây Bắc - Đông Nam

  : 1 tỷ 270 - 1 tỷ 290 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông + Đông Bắc

  : 1 tỷ 050-1 tỷ 150 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Tây Bắc

  : 660 triệu Thỏa thuận

  : 25 - 50 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 10 triệu - 15 triệu/căn/tháng Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông Nam

  : 3 tỷ 200 Thỏa thuận

  : 88 m²

  : Đông

  : 4 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 1462 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 3,1 triệu/m² Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 620 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Đông

  : 2 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 306 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 8,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông

  : 25 triệu/ tháng Thỏa thuận

  : 180 m²

  : Đông

  : 5 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 050/1 lô Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 55 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 650 Thỏa thuận

  : 52 m²

  : Đông Bắc

  : 5 tỷ Thỏa thuận

  : 63 m²

  : Đông

  : 540 triệu Thỏa thuận

  : 57.5 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 78 m²

  : Tây

  : 14 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông Nam + Đông Bắc

  : 950 triệu - 1tỷ 200 Thỏa thuận

  : 40.5 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 520 Thỏa thuận

  : 50 - 60 m²

  : Tây trạch

  : 2 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Nam

  : 57 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 47 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 51 m²

  : Đông Bắc

  : 3 tỷ 520 Thỏa thuận

  : 146 m²

  : Đông ghé Nam

  : 33 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 65 m²

  : Đông Bắc

  : 9 tỷ 250 Thỏa thuận

  : 64 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 850 Thỏa thuận

  : 110 m²

  : Đông Bắc

  : 5 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 71.6 m²

  : Nam ghé Đông

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 55 m²

  : Đông Bắc

  : 2 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 42 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  : 66.4 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 58.6 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 150 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 75 thực tế là 120 m²

  : Nam

  : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  : 35-5000 m²

  : Đông Nam

  TIN NỔI BẬT
  Bán NHà Số 2 Ngõ 2C Thảm Len, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 48 m²

  Giá : 660 triệu

  Lượt xem : 1,387

  Bán Lô Đất Thôn Kiều Trung, Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 1462 m²

  Giá : 3,1 triệu/m²

  Lượt xem : 964

  Bán Nhà Mặt Đường Mương An Kim Hải, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 150 m²

  Giá : 1 tỷ 900

  Lượt xem : 730

  Bán Nhà Ngõ 186 Trần Bá Lương, Dương Kinh, Hải Phòng

  DTMB : 52 m²

  Giá : 950 triệu

  Lượt xem : 687

  Bán Nhà Số 431 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 75 thực tế là 120 m²

  Giá : 7,5 tỷ

  Lượt xem : 686

  Cho Thuê Shophouse Lô BH 04-03 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 15 triệu/tháng

  Lượt xem : 497

  Bán Nhà Số 11/89/239 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 180 m²

  Giá : 5 tỷ 100

  Lượt xem : 473

  Bán Dãy Nhà Số 32/639 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 900

  Lượt xem : 472

  Bán Nhà Mặt Đường Số 336 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá : 2 tỷ 200

  Lượt xem : 459

  Bán Nhà Ngõ 143 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 66.4 m²

  Giá : 1 tỷ 800

  Lượt xem : 455

  Cho Thuê Nhà Số 60 Lô 14 Trung Hành 8, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 60 m²

  Giá : 25 triệu/ tháng

  Lượt xem : 439

  Bán Nhà Số 12/9/649 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 64 m²

  Giá : 3 tỷ 350

  Lượt xem : 437

  Bán Nhà Số 2/58 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá : 2 tỷ 800

  Lượt xem : 427

  Bán Nhà Số 9/116 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 65 m²

  Giá : 5 tỷ 750

  Lượt xem : 417

  Bán Nhà Số 9/14 Vĩnh Lưu, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 71.6 m²

  Giá : 2 tỷ 500

  Lượt xem : 374

  Bán Nhà Trong Ngõ Phụ 4 Chợ Hoàng Mai, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 52 - 55 m²

  Giá : 1 tỷ 270 - 1 tỷ 290

  Lượt xem : 373

  Bán Nhà Số A10/574 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 57.5 m²

  Giá : 2 tỷ 450

  Lượt xem : 338

  Bán Nhà Số 18/15 Lực Hành, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 88 m²

  Giá : 4 tỷ 700

  Lượt xem : 334

  Bán Nhà Trong Ngõ Xóm Nam 1, Hoàng Mai, Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 050-1 tỷ 150

  Lượt xem : 330

  Bán Nhà Số 12A/1/136 Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 36 m²

  Giá : 1 tỷ 480

  Lượt xem : 328

  Bán Nhà Số 2/68 Mai Trung Thứ, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 620

  Lượt xem : 317

  Bán Nhà Trong Ngõ 522 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 50 - 60 m²

  Giá : 2 tỷ 800

  Lượt xem : 313

  Bán Nhà Số 103A/213 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 55 m²

  Giá : 2 tỷ 900

  Lượt xem : 301

  Bán Nhà Mặt Đường Số 215 Tân Hà, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 110 m²

  Giá : 5 tỷ 700

  Lượt xem : 297

  FACEBOOK
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây